Normes Generals

Objectius del curs 2019-2020

Puntualitat en les entrades i  sortides (8:00h o 9:00h i 14:00h), menjador (16:00h ) i activitats extraescolars.

Entrades i sortides

1r a 6è de Primària els/les alumnes entren per la porta principal a les 9:00h acompanyats per els seus tutors i surten per la mateixa porta a les 14:00h. Els alumnes d'ESO entren a les 8:00h per la porta de Catalina March i surten a les 14:00h per la mateixa porta.
 
Tots els alumnes entren sols al centre

Si els pares o tutors dels alumnes han de parlar amb els tutors dels cursos ho poden fer els dimarts de 14'00 a 15'00h ( Infantil i Primària) concertant una cita amb antel.lació. Per l'alumnat d'ESO s'ha de concertar cita amb cada professor segons les seves hores de tutoria.

Sol.licitam el seu compromís per tal d'evitar les visites als/les alumnes per les reixes del pati durant el temps d'esbarjo. Si algún alumne/a ha oblidat el berenar a casa els pregam l'entreguin a la porta principal de l'escola.

Justificació d'absències

Totes les faltes i retards dels seus fills s'han de justificar per escrit.

Sortides i excursions

Són obligatòries per estar incloses en la Programació General Anual i perquè repercuteixen en l'aprenentatge del/les alumnes.

Per participar en les sortides i excursions, els pares o tutors han de firmar les autoritzacions de cada sortida i abonar l'import dins el termini indicat pel col.legi.

Deures

És important que els nins i nines s'acostumin a realitzar les seves feines a casa , els pares poden controlar les tasques a través de l'agenda escolar signant cada dia (tots els cursos de Primària).

Dia de la fruita

Els dimecres tots els/les alumnes del col.legi berenen de fruita, és una forma d'educar l'alimentació i afeccionar els nins/es a hàbits sans.

Identificació de prendes i objectes personals

Recomanam la identificació de prendes i materials dels seu fills/es per facilitar els seu reconiexement. Col.locau una cinta per poder penjar jaquetes i bates. En acabar cada trimestre les prendes no reclamades s'entregaràn a CÀRITAS.

Medicació

Es preferible que els nins/es prenguin la medicació a casa. En els casos extraordinaris en els quals els/les alumnes hagin de prendre alguna medicació en horari lectiu els sol.licitam la prescripció mèdica i una autorització signada per pares o tutors legals, indicant la dosi i horari en el qual s'ha de prendre.

Ubicació

PRIMÀRIA i ESO Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca. ------------------------ ED. INFANTIL Llac Enol s/n Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Horari de secretaria

9:00 a 9:30h i de 13:30 a 14:00h de dilluns a divendres.

Contacte

Tel.: 971792019 i fax.:971793219

e-mail: ceipsonquint@educaib.eu

Novetats

Directiva UE de Privacitat