Normes Generals

Objectius del curs 2018

Puntualitat en les entrades i  sortides (8:00h o 9:00h i 14:00h), menjador (16:00h ) i activitats extraescolars.

Entrades i sortides

1r a 6è de Primària els/les alumnes entren per la porta principal a les 9:00h acompanyats per els seus tutors i surten per la mateixa porta a les 14:00h. Els alumnes d'ESO entren a les 8:00h per la porta de Catalina March i surten a les 14:00h per la mateixa porta.
 
Tots els alumnes entren sols al centre

Si els pares o tutors dels alumnes han de parlar amb els tutors dels cursos ho poden fer els dimarts de 14'00 a 15'00h concertant una cita amb antel.lació.

Sol.licitam el seu compromís per tal d'evitar les visites als/les alumnes per les reixes del pati durant el temps d'esbarjo. Si algún alumne/a ha oblidat el berenar a casa els pregam l'entreguin a la porta principal de l'escola.

Justificació d'absències

Totes les faltes i retards dels seus fills s'han de justificar per escrit.

Sortides i excursions

Són obligatòries per estar incloses en la Programació General Anual i perquè repercuteixen en l'aprenentatge del/les alumnes.

Per participar en les sortides i excursions, els pares o tutors han de firmar les autoritzacions de cada sortida i abonar l'import dins el termini indicat pel col.legi.

Deures

És important que els nins i nines s'acostumin a realitzar les seves feines a casa , els pares poden controlar les tasques a través de l'agenda escolar signant cada dia (tots els cursos de Primària).

Dia de la fruita

Els dimecres tots els/les alumnes del col.legi berenen de fruita, és una forma d'educar l'alimentació i afeccionar els nins/es a hàbits sans.

Identificació de prendes i objectes personals

Recomanam la identificació de prendes i materials dels seu fills/es per facilitar els seu reconiexement. Col.locau una cinta per poder penjar jaquetes i bates. En acabar cada trimestre les prendes no reclamades s'entregaràn a CÀRITAS.

Medicació

Es preferible que els nins/es prenguin la medicació a casa. En els casos extraordinaris en els quals els/les alumnes hagin de prendre alguna medicació en horari lectiu els sol.licitam la prescripció mèdica i una autorització signada per pares o tutors legals, indicant la dosi i horari en el qual s'ha de prendre.

Ubicació

PRIMÀRIA i ESO Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca. ------------------------ ED. INFANTIL Llac Enol s/n Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Horari de secretaria

9:00 a 9:30h i de 13:30 a 14:00h de dilluns a divendres.

Contacte

Tel.: 971792019 i fax.:971793219

e-mail: ceipsonquint@educaib.eu

Novetats

Directiva UE de Privacitat