Calendari curs

2018-2019

El curs escolar s'inicia dia 1 de setembre de 2018 i finalitza dia 31 d'agost de 2019.

L'alumnat de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació especial iniciarà les activitats lectives dia 12 de setembre de 2018 i les finalitzarà dia 21 de juny de 2019 amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2018-2019 tendran la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 18  al 28 d'abril, ambdós inclosos.

Dies festius: tenen la consideració de dies festius o no lectius:

 • 12 d'octubre (Festa Nacional)
 • 1 de novembre
 • 2 de novembre (Festiu del centre)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 7 de desembre (Festiu del centre)
 • 28 de febrer de 2019 (Festa escolar unificada)
 • 1 de març de 2019 (Festa de la Comunitat Autònoma)
 • 4 de març de 2019 (substitució de festa local)
 • 1 de Maig de 2019 (Festa del Treballador)
 • Festa local de Palma: 21 de gener de 2019
 Informacions
 • Reunió pares alumnes Educació Infantil: dilluns 10 de setembre a les 10: 00h
 • Venda de llibres a l'escola, organlizada per l'AMIPA, per a Ed. Infantil, 1r i 2n de Primària:
  • Dilluns 10 de setembre de 10:00 a 12: 00h
  • Divendres 14 de setembre de 10 a 12 h

 

Horari del centre

Servei

Horaris

Es paga a part

més informació

Escoleta matinera:

7:30 a 9:00 h

SI

 E.Matinera

Horari lectiu,Ed. Infantil i Ed. Primaria

9:00 a 14:00 h

NO

 

Horari lectiu, E.S.O.

8:00 a 14:00 h

NO

 

Menjador escolar:

14:00 a 16:00 h

SI

 Menjador

Extraescolars:

16:00 a 17:00 h  

SI

 Extraescolars

   

Ubicació

PRIMÀRIA i ESO Catalina March, 4 Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca. ------------------------ ED. INFANTIL Llac Enol s/n Son Rapinya 07013 Palma de Mallorca

Horari de secretaria

9:00 a 9:30h i de 13:30 a 14:00h de dilluns a divendres.

Contacte

Tel.: 971792019 i fax.:971793219

e-mail: ceipsonquint@educaib.eu

Novetats

Directiva UE de Privacitat